Samarbeid mellom børs og katedral

For fem år siden etablerte Rolls-Royce et forskingssenter sammen med NTNU og Marintek. Senteret er stiftet etter en modell som Rolls-Royce har utviklet for samarbeid med universiteter verden over, og er det eneste av sitt slag i Norge.

I sommer ble samarbeidsavtalen fornyet. Rolls-Royce står for 50 prosent av finansieringen for å utvikle ny maritim høyteknologi, og 14 forskere er tilknyttet senteret i dag. Målet med samarbeidet i Trondheim er å styrke forskning som er strategisk viktig for Rolls-Royce. Selskapet har skapt rundt 80 høyteknologiske arbeidsplasser på Nordvestlandet de siste fem årene. 60 av disse er i Ålesund.

De resterende 20 fordeler seg på Ulsteinvik og Haram.