Blueprint

Plukker ut sjeldne metaller

Plukker ut sjeldne metallerAvdeling for optiske målesystemer og dataanalyse ved SINTEF IKT er tildelt årets miljøpris fra Elretur. I år ble premien på 250 000 kroner delt mellom de to vinnerne SINTEF og gjenvinningsselskapet Stena Metall. Stenas søknad gikk på å utvinne stoffer fra restfraksjoner fra elektronikkavfall ved pyrolyse, mens SINTEF IKT søkte penger for å bruke en ny type røntgendetektorer som utvikles i en konsernsatsing.

Slik røntgen vil kunne skille mellom materialer som er ganske like i tetthet, og plukke ut sjeldne metaller som indisium og gull for gjenvinning. Metaller som dette brukes i produksjon av mobiler og kretskort, og er allerede mangelvare på verdensmarkedet.