Nye analyser for klimaendring

Ekstremværet skaper jordras og flom, og vil gi flere skader på infrastrukturen i framtida. Derfor blir forebyggende tiltak nødvendige. SINTEF er i gang med å utvikle nye verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser som skal tilpasses konsekvensene av klimaendringene. Blant annet utvikles et verktøy som kan bidra til å gjøre skadevirkningene av flom i byer mindre. Modellen kan senere også tilpasses til for eksempel skred og jordras, opplyser forskningsleder Kristina Heilemann på SINTEF Byggforsk.