Strømtårn

Hvordan utnytte kraftsystemet bedre?

Olje- og energidepartementet har satt ned et utvalg i kjølvannet av vinterens høye kraftpriser. Ekspertutvalget skal vurdere driftskoordinering og utnyttelse av kraftsystemet, hvilke krav som stilles til sikkerhetsmarginer i systemet og hvordan systemet kan utnyttes mer effektivt. Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå skal lede utvalget med blant andre Christian Riis fra Handelshøyskolen BI, Mette Bjørndal fra Norges Handelshøyskole, Gerd Kjølle fra SINTEF og Gerard Doorman fra NTNU. Utvalget skal levere en rapport til OED innen 30. november i år.