satelittantenne

GPS varsler hindre i lufta

I fjor sendte Luftfartstilsynet ut et forslag til ny forskrift om merking av luftfartshinder på høring. Skjerpende endringer i forhold til tidligere forskrift lå an til å gi store økonomiske konsekvenser for energibransjen – blant annet enårlig kostnadsøkning på flere hundre millioner kroner for nettselskaper og deres kunder.

Forskriftsforslaget ble trukket tilbake i påvente av videre vurderinger, og nå skal SINTEF lede et nystartet forprosjekt som skal utvikle en GPS-basert metode for varsling av luftfartshindre. Det skal lages en behovs- og mulighetsstudie, samt planlegges et eventuelt hovedprosjekt som kan starte I begynnelsen av 2011. Energi Norge, NHO Luftfart, Statnett og NTE er blant deltakerne i prosjektet