NY BEDRIFT: Verdens første trådløse gassdetektor

Selskapet GasSecure lager verdens første trådløse gassdetektor for olje- og gassinstallasjoner. Teknologien er klekket ut ved SINTEF.

Gasslekkasjer er en betydelig risikofaktor på olje- og gassinstallasjoner på grunn av eksplosjonsfare. Dagens gassdetektorer opererer ikke trådløst siden strømfor-bruket er høyt. De må kables, og kabelkostnader gir høye installasjonskostnader.

SINTEF-teknologi fra IKT har ført til knoppskuddet GasSecure. Her er det utviklet en ny sensorteknologi som benytter ekstremt lite strøm og er egnet i trådløse systemer.

Det nye måleprinsippet kombinerer akustisk og infrarød deteksjon, og er nå patentert. Systemet vil gi 60–70 prosent kostnadsbesparelse i forhold til tradisjonelle systemer. Det globale markedet for gassdetektorer er et milliardmarked. Fire venturefond, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og industripartnere finansierer utviklingen.