Løsning for småserieproduksjon

SINTEF og NTNU mener å ha funnet fram til perfekt småserieproduksjon, med sømløs omstilling, uten dødtid. Løsningen er døpt «Aprox» og produksjonsmiljøet i Trondheim har bygd opp en lab. Det er behov i industrien som har utløst det hele, men prosjektet har fått betydelig støtte fra Norges forskningsråd.

Løsningen bygger på grunnleggende elementer, agenter for distribuert styring, buffere og arbeidsordre. En type agenter styrer fysisk utstyr som roboter, vision systemer og conveyorbaner. En annen type er funksjonelle kontrollere som styrer opplasting av komponenter til en transportør med robot, mens en tredje er oppsynskontrollere som styrer produksjonsaktiviteter i hele systemet.