Blueprint

Hvor robuste er norske bygninger?

Nyere forskning har i stor grad vært opptatt av utviklingen av framtidige bygningsstrukturer og infrastruktur for å møte klimaendringene.

Tilpasningskapasitet i eksisterende bygningsmasse har fått mindre oppmerksomhet, og vi har lite kunnskap om hvor robust norske bygninger og infrastruktur er mot en kommende utvikling.

Kapasiteten på vannlednings- og kloakksystem da de ble konstruert, er for eksempel ikke blitt sammenlignet med nåværende krav i byggereglene. Dette vil prosjektet Bivuac (Buildings and Infrastructure – Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change) endre på. SINTEF Byggforsk leder det 3-årige samarbeidsprosjektet som finansieres av Norges forskningsråd med 5,5 millioner kroner.