GLØDENDE SLAGGBAD

I denne smelteovnen befinner det seg rundt to hundre kilo med glødende slagg blandet med koks, som er varmet opp til 1600 grader celsius. Strøm til oppvarming kommer fra de to toppelektrodene, og dette er en ny metode for smelting av manganlegeringer i pilotskala. Bildet er tatt fra smeltehallen på Avdeling for metallurgi ved SINTEF Materialer og kjemi.