Eldre tryggest på sykehjem

Tallenes tale er klar: 19 av de 23 menneskene som har omkommet så langt i år i boligbrann, er eldre mennesker over 70 år som bor hjemme. Mangelen på sykehjemsplasser fører til at mange må bo hjemme lengre enn tidligere. Tørrkoking av gryter og lysmansjetter som tar fyr, er de vanligste brannårsakene. I en ny rapport fra SINTEF slår brannforskere fast at er de eldre er tryggest på sykehjem.