øye

3D-kamera skal gi roboter bedre syn

EU-prosjektet TACO skal utvikle en ny type 3D-kameraer som har som mål å etterligne menneskeøyet. Prosjektet skal gi dagens og framtidens roboter bedre overblikk og forståelse for omgivelsene slik at de i større grad kan omgi oss til daglig, og hjelpe oss med rengjøring, konstruksjon, vedlikehold, sikkerhet og personlig støtte. Utviklingsarbeidet skjer i et konsortium. SINTEF IKT leder arbeidet med å utvikle kameraet, og har hovedansvar for å utvikle programvaren.