Ut med giftig krom

Å felle ut et korrosjonsbeskyttende sjikt med krom har vært måten å overflatebehandle metaller på siden 1920-tallet. Problemet er at seksverdig krom er svært giftig og kreftframkallende. Derfor er det nå forbud mot kromatering i produksjon av biler og elektronikk i EU. Ved SINTEF og NTNU har forskerne undersøkt egenskapene til ulike aluminiumslegeringer med forskjellige forbehandlinger – som anodisering, titan- og zirkon-baserte prosesser og treverdig krom.

– Anodisering og en ny prosess basert på treverdig krom, gir svært gode egenskaper med tanke på korrosjon og heft for lakken, forteller Ole Øystein Knudsen på SINTEF Materialer og kjemi.