Trespon på ytterveggen

Arkitekter har alltid sett at trespon har kvaliteter framfor andre kledninger. Men det har vært knyttet skepsis til hvilken motstandsdyktighet spon har mot regn- og vanngjennomtrengning. Nå har SINTEF gjort en undersøkelse som viser at trespon har minst like gode egenskaper som tradisjonell bordkledning. Men leggingen av trespon er avgjørende for at resultatet skal bli best mulig. Med god kvalitet på trevirke og riktig montering kan det generelt sies at trespon har den samme levetiden som annen kledning.