El-bilder

Mer el til el-bilen

Elbiler har en eller flere elektriske motorer, og drives av energi lagret i store batterier som kan bestå av tusenvis av små celler. I EU-prosjektet E3Car ser man på mulighetene for å få utnyttet energien mest mulig effektivt i bilen. SINTEF er inne som én av 33 deltakere fra hele Europa. Prosjektet ønsker å benytte mikroprosessorer, logiske kretser og sensorer i bilen som kontinuerlig overvåker spenninger, strøm og temperaturer i batteripakken.

– SINTEFs bit ligger på nanoelektronikksiden, og vi stiller med kompetanse på energikonvertering og spenningskonvertere, forteller prosjektleder Ovidiu Vermesan.