Ung mor med unge i sykkelvogn

Kom deg ut!

Å komme seg ut har en større helseeffekt enn man har trodd. Det viser en SINTEF-undersøkelse. Fotturer og sykkelturer kom spesielt godt ut i studien i forhold til helsegevinst.

Analysene er gjennomført på oppdrag fra Friluftslivets Fellesorganisasjon og med utgangspunkt i internasjonal forskning på området og Levekårsundersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå fra 2005 og 2007.

Utendørs fysisk aktivitet er spesielt gunstig for å forebygge astma for barn. Det kan også redusere risiko for Alzheimers, demens, hjerteinfarkt og kreft. Og bare det å oppholde seg i naturen har en stressreduserende effekt, skriver forskerne.