Sjøen

Kjappere varsel

NTNUs tungregnemaskin Njord er blant Europas sterkeste og brukes blant andre av Meteorologisk institutt for å beregne været. Nå har den fått ny maskinvare og dermed tre ganger så stor kapasitet som før. Kapasiteten er nå svimlende 23,5 teraflops. (En teraflop er en trillion flyttallsoperasjoner per sekund.) Med dette kan værmeldingene framstilles både nøyaktigere og raskere.