Initiativ rundt tre

40 forskningsmiljø, bransjeorganisasjoner og bedrifter skal nå styrke og utvikle ny kunnskap om bruk av tre. Aldri før har et forskningsprosjekt innenfor skog/ tre samlet så mange aktører. Det er Landbruks- og matdepartementet som står bak initiativet, og Norges forskningsråd har bevilget 20,6 millioner til arbeidet. I to delprosjekter skal man se på trebruk for bedre klima og økt verdiskaping – og på framtidige trekonstruksjoner i et livsløpsperspektiv. SINTEF Byggforsk, NTNU og åtte bedrifter samarbeider om det siste.