fabrikkpipe

Hvorfor ikke herde betong med CO2?

Det vanlige er å herde betong med vann. Men ei forskningsgruppe på SINTEF Materialer og kjemi har gjennomført et eksperimentelt arbeid (exSEP) der de har herdet betong med CO2. Arbeidet har vist at herdingen går flere hundre ganger raskere enn ved hydraulisk herding og at betongen blir sterkere. For det tredje blir betongteknologien CO2-nøytral fordi CO2-gassen som frigjøres ved framstilling av sement, føres tilbake til sementen under herdeprosessen.

– Dette er ingen ny teknologi, sier Ove Paulsen i SINTEF, – men det rare er at oss bekjent er det ingen som bruker den. Vi mener teknologien kan gi et viktig bidrag til å redusere CO2-utslippene globalt – samtidig som produksjon av betongprodukter kan effektiviseres betydelig.