Hva skal korallfisk med så flotte farger?

NYTT PROSJEKT: Livet rundt korallrevene. Hvorfor ser fisken der ut som den gjør?

Trond Amundsen

Trond Amundsen

Biolog Trond Amundsen forteller til Gemini-journalist Synnøve Ressem: Siden spesialområdet mitt er fugl, vil nok mange undres over at mitt nyeste forskningsprosjekt handler om fisk. Men fugl og fisk har mye til felles – og det vi lærer om det ene slaget, kan ofte brukes til å forstå det andre slaget.

Jeg og kollegene mine studerer for tida fisk som lever rundt tropiske korallrev. I samarbeid med norske, australske og britiske forskere vil vi prøve å finne ut hvorfor korallfisk har så fantastisk flotte farger.

Hos mange dyr er det store fargeforskjeller mellom hunner og hanner, og som oftest er hannene mest fargerike. Én teori handler om seksuell seleksjon. Den kalles Darwins andre store teori og forklarer at farger brukes til å tiltrekke seg en partner og gi status overfor rivaler. Slik fungerer fargen som en slags kvalitetsindikator.

Men hos noen arter er hann og hunn like fargerike. Darwin mente at det bare var hannfargen som «smittet over» på hunnene. Ny forskning viser at det ikke er så enkelt. I dag kan vi forklare det med at de to kjønnene deler det meste av genmaterialet. For en gangs skyld kan det se ut som om Darwin tok feil – han manglet litt «kvinneperspektiv».

I det siste tiåret har vi fått mye mer innsikt i fargenes betydning hos dyr. Men fortsatt er det mye vi ikke forstår ordentlig – for eksempel dette med fargerike hunner. Det er som det pleier å være i forskningens verden: Finner vi svar på ett spørsmål, dukker det straks opp mange nye.

Det er for å arbeide med disse spørsmålene at vi har kastet oss over korallfisk. Tropiske korallrev er lite utforsket. For eksempel har det vært lite forskning på seksuell seleksjon hos korallfisk. Det vi ser hos mange av dem, er at begge kjønn er strålende fargerike. Gjennom historien har forskere foreslått flere mulige forklaringer:

Korallrevene er svært artsrike og hjem for mellom 4000 og 7000 arter, ofte med mange hundre arter på et veldig lite område. Kanskje tjener fargene til at de ser forskjell på hverandre og får seg kjæreste av rett art?

En annen teori er at fargene fungerer som kamuflasje. Det kan sikkert være rett i noen tilfeller, men jeg tviler på at det er hele forklaringen. Da tror jeg det er mer sannsynlig at fargene brukes som identifikasjon. Korallfiskene reproduserer seg hele året, og de bor på samme avgrensede område. Da har de kanskje bruk for farger til å forsvare territoriet sitt, vise hvem de er og fortelle hvor de bor?

KORALLFISK

  • NYTT PROSJEKT: Livet rundt korallrevene. Hvorfor ser fisken der ut som den gjør? Hvilken rolle spiller de flotte fargene?
  • PROSJEKTLEDER: Trond Amundsen, Institutt for biologi, NTNU.
  • MEDARBEIDERE: Dr. Elisabet Forsgren, NINA Trondheim, professor Ivar Folstad, Universitetet i Tromsø, forskere ved University of Queensland, Australia og Imperial College, England.
«Korallrevene har enda større mangfold av virveldyr enn noen regnskog.»

Vi vet at farger er sentrale i kommunikasjon. Men hvilken kommunikasjon er viktigst? Fortelle hvem du er, vise at du er sunn og sterk og kan bli en god partner – eller noe annet? Kan bruken av farger som kommunikasjonsmiddel være en del av forklaringen på at vi har så utrolig mange fiskearter på revet?

Noen vil sikkert undres på hvorfor dette er viktig å forske på. Drivkraften er et ønske om å forstå naturen. Tropiske korallrev er i dag truet av varmere klima, forsuring av havene, overfiske og nedslamming. Mesteparten av dem ligger utenfor fattige land, som verken har råd til forskning eller vernearbeid. Jeg mener at rike land som Norge har en soleklar plikt til å bidra med forskning og kunnskap. En skrekkelig tanke er at vi risikerer å miste korallrevene før vi skjønner hva vi hadde og hva de betydde.

Vi vet at tropisk regnskog har global betydning, for jordas klima og fordi veldig mange av jordas dyr og planter finnes der. Regnskogen inneholder mange nyttige ressurser, blant annet organismer som kan gi opphav til nye medisiner.

Korallrevene har enda større mangfold av virveldyr enn noen regnskog. Det er på høy tid at vitenskapen setter kreftene inn på å forstå dette viktige miljøet.

Synnøve Ressem