FØR FYSIKKTIMEN

Instrumentmakar Thorvald Reed vart tilsett ved NTH då høgskulen opna, og arbeidde som verksmeister her i over 40 år. Han rigga til utstyret før fysikkdemonstrasjonane, og var ein uunnverleg støttespelar for både studentar og professorar. Her førebur han ei førelesing i september 1915.

Foto: utlånt frå Hovudarkivet, NTNU.