business handshake foran vindmøller

Klimanøytral bydel

Trondheim kan få landets første klimanøytrale byområde. Planen er å etablere 1200 nye boliger i bydelen Brøset, der klimatenkning og bærekraft skal gjennomsyre hele prosessen, fra planlegging og bygging til drift og transportløsninger. Det er NTNU, SINTEF og Trondheim kommune som står bak prosjektet. Forskerne vil bruke prosjektet til å utvikle tverrfaglig kunnskap om sammenhenger mellom kultur/livssstil/boformer og klimanøytralitet.