Kan spare energi tilsvarende 600 000 boliger

Norge kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600 000 boliger. Det viser en ny rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lavenergiprogrammet og Byggenæringens Landsforening. For at dette potensialet skal bli utløst, påpeker rapporten, må de økonomiske insentivene økes kraftig.

De øvrige konklusjonene i rapporten er: I den kommende stortingsperioden vil en satsing på energieffektivisering bety om lag 10 000 arbeidsplasser i byggenæringen, og energieffektivisering er avgjørende for å nå de forpliktelsene Norge får i EUs fornybardirektiv og bygningsenergidirektivet.