Grønt forskningsfokus

Norsk vareproduserende industri kan bli enda bedre ved å finne smarte bærekraftige løsninger for framtiden. Løsningene må gjøres miljøvennlig lønnsomme. Forskere ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS jobber nå med et KMB-prosjekt (kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som fokuserer på bærekraftige løsninger for lettvektsmaterialer som brukes i transport. Prosjektet er ett av mange prosjekter i selskapet hvor man direkte eller indirekte jobber med løsninger for en mer bærekraftig produksjon i Norge.

– Skal vi utvikle framtidige løsninger innen vareproduksjon og produktutvikling, må vi ha bærekraft med i bakhodet hele tiden, sier Odd Myklebust, forskningsdirektør i selskapet.