Europas grønneste region?

Ringeriksregionen har muligheter til en storstilt satsing på bioressurser. Det mener ordfører Kjell B. Hansen og Bjørn Andvig fra SINTEF. Alt i regionen ligger til rette for å få til verdiskaping og arbeidsplasser innenfor miljø og klima.

Bjørn Andvig har i to år jobbet med å bygge nettverk mellom næringsaktørene, og ordføreren har engasjert seg aktivt i prosjektet om de grønne visjonene. Store industrisatsinger som bioanlegget og energisentralen på Follum er et godt utgangspunkt, men konklusjonene er at det kreves aksept fra myndighetene, samarbeid mellom aktørene, og bedre kompetanse på flere områder.