bøker

Arbeidsminner

Prosjektet Arbeidsarven (www.arbeidsarven.net) er et samarbeid mellom mange skandinaviske institusjoner, og har som mål å skape ny kunnskap og forståelse for det arbeidet folk har levd med i ulike yrker, næringer, samfunnsgrupper og sosiale sammenhenger. Her er folks egne fortellinger og egne bilder viktig kildemateriale.

Nå arrangerer Arbeidsarven og Utdanningsforbundet en skrivekonkurranse for å samle inn fortellinger om arbeids- og dagligliv etter 1950 – knyttet til barnehage, skole eller andre utdanningsinstitusjoner. Fristen er satt til påsken 2009, og det blir delt ut fem premier à 5000 kroner. Prosjektet Arbeidsarven ledes av historiker Ingar Kaldal ved NTNU.