«Verdensmestere» i sjark ligger tynt an

Det er nesten 11 ganger farligere å være sjarkfisker enn å være fisker på et havgående fartøy. En analyse fra SINTEF Fiskeri og havbruk som ble presentert tidligere i år, viser at nesten 60 prosent av de omkomne i fiskeriene stammer fra ulykker med båter under 13 meter. Mange av dødsfallene skyldes forskyvning av last og brått endret stabilitet i båten, som har ført til at den tipper rundt. Dette viser at det trengs mer kunnskap om sjøliv blant yrkesaktive så vel som blant fritidsbåteiere med småbåter.

50–59-årige sjarkfiskere omtales som «verdensmestere» som stoler mer på egne vurderinger enn regler og sikkerhetskrav. Når denne aldersgruppen driver alene om bord i en sjark, er det fare på ferde. I SINTEF-undersøkelsen svarer fiskerne at lett tilgjengelig redningsutstyr om bord og bedre sikkerhet i havner og kaianlegg er det viktigste verne- og miljøarbeidet. Svømmeopplæring scorer til sammenligning godt under 50 prosent i undersøkelsen.