Utdanning forlenger livet

Er du kvinne og vil leve lenge? Da bør du ta utdanning, delta i yrkeslivet og helst også sørge for å ha en varig partner. Hjemmearbeidende og kvinner med lite utdanning dør nemlig tidligere enn sine yrkesaktive og velutdannede medsøstre. Det gjør også ugifte kvinner. Dette har forskere ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU funnet ut ved å granske helse og dødelighet hos 5607 kvinner over 70 år.

Kvinnene deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995–1997. Forskjellen i dødelighet var der også når det ble justert for alder, sivilstand, biologiske faktorer og helseatferd. Verken blodtrykk, kroppsmasseindeks, totalkolesterol, røyking eller graden av fysisk aktivitet kunne forklare den. De valgene en ung kvinne gjør, forfølger henne hele livet, konkluderer forskerne.