Til venstre normal tiur (hann), til høyre transvestitt-tiuren forkledd som røy og foran normal røy (hunn). Bak: forsker Per Gustav Thingstad. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet/Kari Dahl)

Transvestitt-tiur i Trøndelag

  • Av
    Publisert 12.05.09
    Tidligere kommunikasjons- og markedsleder ved NTNU Vitenskapsmuseet

Hos NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes det som kanskje er verdens eneste bevarte eksemplar av en tiur (hann) som har skiftet utseende til røy (hunn).

Tiuren ble skutt Soknedal i Sør-Trøndelag i 1998. Da det som tilsynelatende var en usedvanlig stor røy, ble undersøkt ved NTNU Vitenskapsmuseet, viste det seg at det var en hann med fullt utvikla testikler – men med ei hunns fjærdrakt.

– Fuglen veide fem kilo, to og en halv ganger så mye som ei vanlig røy, forteller forsker Per Gustav Thingstad.

– Men det var ikke så rart, i og med at det viste seg å være en tiur.

Er de med på leiken?

Thingstad kjenner ikke til at dette er påvist før, og har leita internasjonalt for å finne paralleller.

Det finnes flere eksempler på at ei røy skiftet til tiurutseende, men dette er det eneste han kjenner til hvor skiftet har gått andre vegen.

– Det hadde vært veldig interessant å finne ut om fugler med slikt ytre kjønnsskifte deltar i leiken og forplanter seg ute i naturen, sier Thingstad.

– Det er vel lite sannsynlig at tiuren blir med på leik etter skiftet, men vi vet jo ikke. Det hadde derfor vært veldig spennende å høre om noen slike individer ute i naturen.

Fasanhøne ble hane

NTNU Vitenskapsmuseet har også en fasanhunn som tidligere har lagt egg, men som i fireårsalderen skiftet til mannlig fjærdrakt.

Dette vet man fordi fasanen levde i fangenskap i Grong, og er observert av mennesker hele livet.

Begge fuglene, samt noen mer tradisjonelle eksemplarer, er nå utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet, i en midlertidig utstilling fram til sommeren.

Ikke rakkel

Forskerne tror at skiftene er utløst av hormonelle endringer i fuglene. Det er antatt at utviklingen av mannlige seksualegenskaper hos fugler og pattedyr er testosteronavhengig.

Men utvikling av mannlig fjærdrakt er den nøytrale utviklingen, eller utgangspunktet. Det vil si at uten annen påvirkning vil fjærdrakten bli mannlig.

Hybrider mellom orrfugl og storfugl, såkalte rakkelhøns, er godt kjent og finnes i relativt stort antall. Dette er altså noe annet: storfugl som skifter ytre kjønnsmarkører.

En slags fugleverdenes svar på transvestittisme?