SIGNERT: Av sine egne skal man ha det

Noen ganger lurer jeg på om vi er modige nok, vi som arbeider og studerer ved NTNU.

Nå snakker jeg ikke om mot til å hoppe i fallskjerm, lansere kontroversielle teorier eller ta på seg vanskelige oppgaver. Jeg tenker på mot til kritikk:

Mot til å utsette seg for kritikk. Mot til å ta innover seg at den kan være berettiget, og til å forandre på ting. Aller mest tenker jeg på mot til å være den som kritiserer. Og særlig hvis kritikken er rettet mot dem vi egentlig er «på parti» med.

For å kritisere den man elsker, er en risikosport, det vet alle som har prøvd. Her har noen stått på etter beste evne for å ordne det bra for oss, og så kommer vi og klager! Utakknemlige er vi. Skjønner ikke hvor vanskelig det er. Skal det være på den måten, fortjener vi neimen ikke at noen legger to pinner i kors for oss!

Vi har all mulig grunn til å frykte slike reaksjoner når vi reiser kritikk. Vi reagerer sørgelig ofte sånn selv. Likevel: Hvem skal si fra, om ikke de nærmeste?

«Å kritisere den man elsker, er en risikosport.»

Miljøvernministeren er på parti med miljøvernerne. Likevel er det ingen som kritiserer ham så hardt og ofte som nettopp dem. Ingen gir kulturministeren så mye pepper som kulturorganisasjonene, eller glefser så iltert etter kunnskapsministeren som lærerne. Alt dette blir det bedre miljøvern, kultur og skole av. For skytset kommer fra dem som brenner for saken, og vil at den skal skjøttes best mulig. Og slike folk bør lyttes til.

For oss betyr dette at vi må våge å kritisere vår egen statsråd og vårt eget departement når vi mener at det er nødvendig. Bare slik opprettholder og øker vi kvaliteten på forskning og utdanning. Det betyr også at dere som ser NTNU utenfra, kritiserer oss når vi ikke holder mål. At fotfolket her har mot til å påpeke svakheter ved ledelsen. At studenter sier fra om dårlig undervisning. At forskere våger å kritisere hverandre – og dem som betaler prosjektet deres. At Gemini tør stille plagsomme spørsmål.

Det kan være ubehagelig, enten vi er på avsender- eller mottakersiden. Men det vil gjøre oss til et bedre, åpnere og sterkere universitet.

Av sine egne skal man ha det!