NYTT PRODUKT: Post på tre hjul

Å bruke sykkel ved levering av post og pakker i bystrøk, er ofte svært effektivt – og miljøvennlig. Mats Mathisen ved Institutt for produktdesign (NTNU) har i sin masteroppgave utviklet en budsykkel med Posten Norge som case. Med denne kan budet ha med seg større mengder post.

Fleksible løsninger gjør at sykkelen kan tilpasses de ulike postbudenes behov. Sykkelen drives primært med muskelkraft, men har også et elektrisk framdriftssystem som hjelper til i bakker og ved forsering av fortauskanter. Både postbud og pakker kan i denne nye løsningen skånes mot vær og vind.