MINIPORTRETTET: Frøydis Oldervoll

Hva forsker du på nå?

Jeg jobber med et prosjekt som ser på hvordan vi kan bruke små, metallbelagte polymerkuler (Ugelstadkuler) til å forbedre ulike industriprodukt. Dette er et såkalt KMB-prosjekt som betyr at vi er støttet av Norges forskningsråd og jobber sammen med flere industripartnere. Selv om bedriftene driver med vidt forskjellige ting, samles vi om en felles teknologi. Conpart AS produserer kulene, mens Idex AS og Nammo Raufoss har ulike produkter som kuleteknologien kan forbedre.

«Det er viktig å kunne lage produkter som varer lenger.»

I mange av dagens elektronikkprodukter brukes det loddeprosesser og loddetinn. Her kan det lønne seg å skifte til polymerkulene som er elastiske og kan ta opp påkjenninger ved temperaturendring, vibrasjoner og sjokk. Mister du mobilen i gulvet, kan loddingene brytes som holder komponentene fast på kretskortet. Festet med den nye kuleteknologien, vil komponentene tåle mer påkjenning. Dermed får mobilen lengre levetid.

Vi tester nå ut kulene i fingeravtrykksensoren til Idex og i et sensorsystem som skal gi økt personsikkerhet rundt håndtering av ammunisjon.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig å kunne lage produkter som varer lenger under stadig tøffere omgivelser. Selv mobiler og pc-er må tåle litt. Om du glemmer pc-en din i bilen og den blir liggende i solsteken eller om du dropper mobilen i gata, så kan ny teknologi hjelpe til med å holde dem uskadd.