Asylbarn lærer lite på skolen

Asylsøkerbarn får ikke den undervisningen de har krav på. Hovedproblemet er at kommunen ikke gir dem morsmålslærere. Dermed får de lite ut av den vanlige klasseroms-

undervisningen. Det svekker dem både faglig og sosialt, viser en rapport NTNU har utarbeidet for Redd Barna. Rapporten trekker fram behovet for bedre samarbeid mellom skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, foreldre og asylmottak. Den slår også fast at retten til skolegang for asylbarn eldre enn 16 år, bør inn i opplæringsloven.

Det ble sendt ut spørreskjema til 36 asylmottak og 29 skoler rundt omkring i landet. I tillegg ble det gjort intervjuer av lærere og ansatte ved mottakene.