Skrivebok

Utdanning avgjør

Resultatene fra de nasjonale prøvene i 2007 viste at grunnskoleelever i Oslo presterte bedre i enn ellers i landet, med Akershus på andreplass. Hvorfor? Kommunestørrelse og stordriftsfordeler? Foreldrenes inntekt og utdanning? Eller effektivt skoleeierskap?

NTNU-forskere har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analysert materialet, og konkluderer med at foreldrenes utdanningsnivå er den mest avgjørende faktoren av disse. Ikke bare enkeltelever med høyt utdannede foreldre, men også hele elevgrupper ved skoler der mange av foreldrene har høy utdanning, presterer bedre. Foreldre i Oslo og Akershus har i gjennomsnitt landets høyeste utdanning og inntekt, og forskerne antar at slike foreldre også vil stille krav til god undervisning og effektiv skoledrift.