A lock draw in binary numbers

Smidig utvikling av programvare

Programvare har ofte blitt utviklet fra en kravspesifikasjon for IT-løsningen. Leverandøren trekker seg så tilbake, utvikler, tester og leverer. Problemet er at endringer hos kunde og i teknologi, samt avstand mellom utviklere og brukere fører til «feil» leveranse, forsinkelser og budsjettsprekk.

I dag er trenden «smidig utvikling»: Leveransen deles i mindre bolker med lavere risiko, og sendes etter hvert til kunden som kommer med tilbakemelding. Smidig utvikling blir tema for den store internasjonale konferansen «XP» som arrangeres 1.–4. juni i Trondheim i 2010.

– Her vil vi lage en møteplass mellom forskere og industri som har manglet til nå. Forskere har hatt liten innflytelse på industri, og mye av endringene har vært styrt av guruer uten basis i studier, sier Torgeir Dingsøyr ved SINTEF IKT.