Bergen

SINTEF vil vokse i Bergen

Det startet med fem mann på Høyteknologisentret i 2004. I dag har SINTEF 24 ansatte i Bergen og ønsker å doble bemanningen innen få år. Det er miljøer innenfor petroleumsteknologi, maritim logistikk og regional utvikling som har etablert filialer i Bergen.

Bore- og brønnspesialistene utfører forsknings- og utviklingsoppdrag for serviceindustri og oljeselskap i inn- og utland. Inn i SINTEFs lokaler på Høyteknologisenteret er også logistikkeksperter pluss en gruppe kolleger som arbeider innenfor feltet «regional utvikling».

Neste år flytter gruppen inn i et romstort forskningsbygg som er under oppføring på nabotomta på Marineholmen. I november 2008 nedkom miljøet med en ny bedrift, som skal utvikle programvare til den internasjonale petroleumsindustrien innenfor feltet bore- og brønnoperasjoner.