Illustration showing growth in housing sales with a graph where the pillars are houses

Nytteløs boplikt?

Boplikt på bygda skal sikre at bosetting opprettholdes. Mange kommuner innfører derfor boplikt, ikke bare på landbrukseiendommer, men også på boligeiendommer. Det finnes imidlertid ingen åpenbar sammenheng mellom boplikt og andel helårsbosatte boligeiendommer, når man sammenligner kommuner med og uten boplikt.

Dette har bygdeforskere i Trondheim kommet fram til, med utgangspunkt i offentlige statistikker. Forskerne understreker imidlertid at boplikten likevel kan ha betydning i bestemte deler av kommunene.