NYE BØKER: Miljøvennlig oppussing Produkter, metoder, hensyn

SINTEF Byggforsk

Denne boka gir oversikt over hvordan du kan ta miljøhensyn ved å velge miljøriktige produkter og

metoder når du pusser opp boligen. Boka gjennomgår de vanligste og viktigste operasjonene ved oppgradering innendørs, og tar for seg planlegging, innkjøp, gjennomføring, opprydding og avfallshåndtering.

Her finner du også tips om hva du kan gjøre selv og hva du må ha fagfolk til å gjøre.

Bøkene kan kjøpes i bokhandelen, på de fleste internettbokhandlere eller direkte fra SINTEF Byggforsk på tlf. 22 96 55 55 eller e-post: [email protected]