NY BEDRIFT: Billigere oljeboring

NY BEDRIFT: eDrilling Systems skal hjelpe olje- og gassindustrien med å effektivisere bore- og brønnoperasjoner. Det er SINTEF Petroleumsforskning og Stavangerselskapet Hitec Products Drilling som står bak etableringen. Selskapet får kontor i både Stavanger og Bergen, og gjør regning med å ha ti ansatte i løpet av kort tid.

Petroleumsindustrien bruker i økende grad datamaskinberegninger som grunnlag for styring og kontroll av bore- og brønnoperasjoner, og selskapets første produkt blir dataverktøyet «eDrilling», et totalsystem for simulering, overvåking og tredimensjonal visualisering av bore- og brønnoperasjoner i «sann tid» – det vil si at systemet fortløpende gir oppdatert informasjon mens operasjonen pågår.

Et borehull offshore koster i dag mellom én og halvannen milliard kroner, men bedriften tror verktøyet kan gi besparelser i området 10 til 40 prosent, i form av redusert stans i boringen og gjennom annen effektivisering av operasjonene.