fabrikkpipe

Mongstad som industriområde

SINTEF har lagt fram en rapport som konkluderer med at Mongstad kan bli det mest interessante industriområdet i Europa. Industriområdet Mongstad ligger i kommunene Austrheim og Lindås i Nordhordland. Anleggene på Mongstad har vært i drift siden midten av 1970-årene. De består i dag av et av oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg, samt en råoljeterminal. Rapporten viser at potensialet for å utvikle betydelig mer industri på Mongstad er stort.