Fikk seks av åtte FME-sentre

Forskningsrådet pekte ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) i februar, og NTNU/SINTEF ble med i seks av disse.

• BIGCCS Centre – International CCS Research Centre – skal utvikle kunnskap og metoder for sikker, effektiv CO2-håndtering.

• CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy – skal videreutvikle vannkraften så den tilpasses framtiden.

• CenBio – Bioenergy Innovation Centre – skal vise hvordan Norge kan doble bruken av bioenergi.

• ZEB – The Research Centre on Zero Emission Buildings – skal videreutvikle nullutslippshus.

• The Norwegian Reseach Centre for Solar Cell Technology skal sørge for at norsk solcelleindustri forblir internasjonalt ledende.

• Research Centre for Offshore Wind Technology skal videreutvikle teknologi for vindkraft på dypt vann.