Færre i sporet

I løpet av 40 år er andelen unge som går jevnlig på langrennsski, halvert i Norge. Sam-tidig blomstrer brattkjøring og andre ekstremaktiviteter i naturen, men ingen av disse rekrutterer til det tradisjonelle friluftslivet som mest handler om naturopplevelse, rekreasjon og enkel mosjon. Dette går fram av en doktoravhandling ved NTNU.