Sjøen

Mindre groe med lys not

Feil valg av farge på posen merkes på pungen. Det konkluderer forsker Leif Magne Sunde ved SINTEF Fiskeri og havbruk med etter å ha studert sammenhengen mellom begroing av oppdrettsnøter og farge på noten.

– Jo mørkere farge, jo mer begroing. I forsøk har vi dokumentert at begroingen på sort not var 1 kilo, mens tilsvarende på lys not var 200 gram. Oppdretterne kan spare store summer gjennom vask og ved å skifte farge på nota, samt skjerme nøtene for lys, fastslår forskeren.