Utstilling som kommunikasjon

Museer og vitensentre er populære steder å ta med seg skoleklasser. Fra og med i høst kan lærere, så vel som ansatte ved slike institusjoner, studere museums- og vitensenterpedagogikk ved NTNU. Kurset tar for seg formidling i ulike perspektiv, utstillinger som plattform for kommunikasjon, publikumsforståelse og interaktivitet. Det gir 7,5 studiepoeng og er et samarbeid mellom NTNU og Vitensenteret i Trondheim.