Håndtrykk

St. Olav til rollemodell

Professor emeritus Synnøve Liaaen Jensen har blitt utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Jensen mottar ordenen for sin innsats som forsker innenfor organisk kjemi, og som rollemodell for sitt kjønn. Hun var Norges første kvinne som tok dr.techn.-graden og ble i 1970 NTHs første kvinnelige professor. 76-åringen er fortsatt i arbeid på NTNUs Institutt for kjemi.