NYE BØKER: Til barnets beste

Tora Korsvold: Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk Universitetsforlaget

Hva som anses å være til småbarns beste, varierer fra tid til tid og fra land til land, og viser seg gjennom velferdsordninger for barn og foreldre. Denne boka går tilbake til 1945 og sammenlikner norsk og svensk småbarnspolitikk gjennom 60 år – særlig knyttet til barnehager og omsorgsordninger. Hva var motivene og argumentene bak ulike tiders politikk? Hvilke sosiale, kulturelle og politiske forhold hadde betydning for ideene om barnets beste? Forfatteren trekker også inn Tyskland, som en kontrast til de skandinaviske modellene.

Tora Korsvold er forsker ved Norsk senter for barneforskning.