Muskelsmerter uten spor

Kvinner med kroniske muskelsmerter opplever i dag avmakt i møte med helsevesenet. I vestlig medisin er det en sannhet at ved kroppslige smerter skal det finnes spor i kroppen. Men leger gjør ingen «objektive funn» hos pasienter med slike plager. Fysioterapeuter finner imidlertid kroppslige forandringer hos pasientene: holdt pust, muskelspenninger, nedsatt balanse og problemer med å slappe av. Disse forandringene kan gjøre pasientenes plager forståelige. Et fenomenologisk perspektiv på kroppen, som noe vi både har og er, kan øke forståelsen for hvordan kroppsvaner utvikles. Sissel Steihaug, lege og seniorforsker ved SINTEF, påpeker at hvis helsepersonell skal være til hjelp for pasienter med kroniske muskelsmerter, må de kunne se kroppslige plager i sammenheng med livet pasientene lever.