Hvor i all verden?

NY BEDRIFT: En alarmsentral mottar et nødanrop – men hvor kommer anropet fra? En drosjesentral blir oppringt av en kunde som ikke vet hvor han befinner seg – hvor er han? Politiet sporer IP-adressen til en datamaskin brukt til kriminell virksomhet – men hvor er maskinen?

Sporingssystemene finnes, men det kan være komplisert og tidkrevende å innhente dataene om lokasjon (plassering). Det finnes nemlig ikke ett standardisert grensesnitt for dette, derimot et vell av ulike grensesnitt definert av netteiere og utstyrsleverandører. Den som tilbyr lokasjonsbaserte tjenester, må derfor både utvikle individuelle løsninger inn mot hver enkelt netteier og inngå avtale med hver av dem for bruk av dataene.

GeoPos AS vil spare dem som trenger lokasjonsdata, for å måtte forholde seg til mange ulike systemer og leverandører. Målet er å bli en markedsplass for formidling av lokasjonsdata, og firmaet vil tilby et enkelt grensesnitt for uthenting av slike data, uavhengig av de kommunikasjons- og sporingsteknologiene som ligger under.

GeoPos springer ut fra telematikkmiljøet ved NTNU, og er utviklet i samarbeid mellom telematikkprofessor Steinar H. Andresen, NTNU Technology Transfer, Greenfield Consulting og Scandpower Information Technology.