kontorbygg

Hvilket omdømme har bedriften din?

Skal bedriftene vite hvor de står og hvor de trenger å gjøre forbedringer, må de vite hva slags omdømme de har. For flere år siden begynte SINTEF MRB (Møre og Romsdal Bedrifts-utvikling) og analyseinstituttet Sentio Research Norge å utvikle et konsept for omdømmemåling blant bedrifter. Verktøyet ble en webbasert spørreundersøkelse beregnet på bedriftsledere i regionen som ønskes undersøkt.

SINTEF MRB har gjennomført målinger i Trøndelag og på Sunnmøre, og skal i løpet av høsten gjennomføre målinger både i Mjøsregionen og i Asker. For tiden jobbes det med andre gangs måling på Sunnmøre. Her vil undersøkelsen kartlegge omdømmet til over 50 virksomheter i regionen, og mer enn 1200 ledere har nå mottatt måling per e-post.