FRA UTSIDA

Rent, lokalt og egalt

FNs tusenårsmål – oppskriften for en bedre verden, de åtte delmålene som ble lansert i 2002 og skal være nådd innen 2015 – skjærer rett inn i utviklingens kjerne: fundamentalbehovene hos mennesker i nød. Adgang til lett konverterbar, ren energi er ett av disse behovene. Vann og husly er to andre.

Energi: Her har vi et paradoks: Der hvor Moder Sol ødsler med sin energi fra klokka 06 om morgenen til 18 om aftenen i et belte rundt ekvator, er nøden ofte størst. Norsk debatt fokuserer mest på det rene, på karboner, men vel så viktig – eller viktigere – er energi til dem i nød. Denne må være lokalt tilgjengelig så man kutter ned forurensende transport, og for alle slik at man skaper større likhet – som er hovedbetingelsen for fred.

Riskokeren, basert på sort papir for å tiltrekke maksimal energi, et brukt bildekk og en glassplate for å lage isolasjon, og et kokekar med vann og ris i midten: Dette kan settes ut i solen midt på dagen et sted i ekvatorbeltet, og det går sin seiersgang. Men noe som mangler, er en boks på fire hjul, la oss si på en kubikkmeter, som rulles ut klokka seks om morgenen, magasinerer store mengder varme, og kan rulles inn om kvelden til varme, koking, vasking og dusjing. Rent, lokalt, egalt.

Vann: I ekvatorbeltet er nøden enorm langs kystene. Men det er enorme mengder vann i oseanene. Altså trengs massiv destillering basert på parabolske speil som kan fokusere solenergien på vannkoking. Dampen fanges inn og kjøler seg ned. Utfordringen er: Hvordan lager man dette på lokalnivå? Større anlegg for kommuner, små for kvarterer, mikroversjoner for familier. Rent, lokalt, egalt.

Husly: Vi kjøper og selger en uendelighet av ting i emballasje. Hva om vi brukte kubiske containere, som var bærbare og kunne fylles med sand og stables sammen til hus etter legoprinsippet? Hus som kunne ombygges etter som familien gjennom livet vokser og minker i størrelse. Hvordan kunne man gjøre dette rent, lokalt, egalt?

Har ingeniører svar, eller jobber de for fjernt fra tusenårsmålene?