Festivaler sikrer bygda

Kommuner som satser på vekst, profilering og merkevarebygging, kan gjøre lurt i å arrangere festivaler. Det setter kommunenavnet på kartet, bidrar til økt selvfølelse og samhold og trekker ildsjeler. En vellykket festival gir signal om at ei bygd er liv laga. Det kan i neste omgang bety flere tilflyttere, mener Mariann Villa ved Bygdeforskning i Trondheim. Hun forsker på «bygdeimage», markedsføring og lokalt kulturliv i bygde-Norge.